Tekstvak: 15 september 2010 was er een kleurrijke receptie in Stervoorde.
De Schilderclub van de VBS vierde daar haar 30 jarig bestaan.
Het werd een weerzien met vele “oude meesters van de schilderkunst”…. 
En die hebben de oproep van het bestuur, om allemaal één werkstuk te exposeren,
niet onbeantwoord gelaten.
Schilderclub Stervoorde viert haar 30 jarig bestaan

Schilderen doe je vanuit je hart. Je geeft je over aan je gevoelens en vertrouwt die weer toe aan het doek. Meestal bestaat er een duidelijk beeld van wat je met al die kleuren wilt bereiken. Maar soms zijn de penselen de baas over de meester en  leidt dat ongecontroleerd bezig zijn tot boeiende en vooral kleurrijke taferelen.

 

En als je, ten slotte, tevreden bent met het bereikte resultaat, dan wil je dat delen met anderen. Steeds opnieuw is het verrassend om, als docent, te ervaren hoe de ietwat schuchtere leerling van de aanmelding zich ontwikkelt tot die gedreven amateur…. Hoe sommigen zich ontwikkelen tot ware “meesters-in-de-dop”.

 

De kans om al dit fraais te bewonderen lieten velen zich niet ontnemen. De receptie werd druk bezocht en de “ach” en “oh’s” van de bezoekers ontgingen de trotse exposanten van al deze kunstzinnige inzendingen niet. Verkocht werd er óók, al werd door velen het zekere voor het onzekere genomen en maakte een schildje, met daarop de tekst “niet te koop”  op voorhand duidelijk dat de eigenaar of eigenaresse  onder geen beding afstand wilde doen van deze stille liefde.

 

Tenslotte was het de voorzitter van de VBS, mevrouw Ineke van Vliet,die haar trots voor deze club niet alleen onder woorden bracht, maar deze vergezeld deed gaan van een cadeau: nieuwe tafelezels voor klassikaal gebruik. Een geste die zéér op prijs werd gesteld.  Op de volgende pagina’s treft u een collage aan van vele, helaas niet alle, inzendingen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar de volgende pagina